จะเริ่มต้นธุรกิจ DropShipping อย่างไร

         การเริ่มต้นทำธุรกิจ Drop Shipping นั้น ก่อนอื่นเราควรศึกษาและหาข้อมูลของธุรกิจจนมีความเข้าในใจธรรมชาติของธุรกิจแบบนี้ให้เข้าใจ ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนในการเริ่มต้นการทำธุรกิจแบบจริงจังว่าองค์ประกอบในการทำธุรกิจนั้นต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหน วันนี้เราได้ทราบไปพร้อมๆ กัน

%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-dropshipping-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2

ศึกษาความชอบและความถนัดของตัวเอง

ในการจะเริ่มต้นการทำธุรกิจนั้น เราต้องทราบก่อนว่าตัวเองมีความถนัด หรือเข้าใจและเก่งด้านไหน เพราะถ้าเรารู้ไม่จริง รู้ไม่ลึก จะทำให้ไม่สามารถตอบคำถามและสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ โดยปกติแล้วเราควรใช้ความชอบ ความคลั่งไคล้ของตนเองมาต่อยอดในการทำธุรกิจ เพราะความชอบและความคลั่งไคล้จะทำให้เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้นาน

%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-dropshipping-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2

ศึกษาทิศทางและแนวโน้มทางการตลาด

ก่อนจะขายสินค้าใด หรือทำธุรกิจใดก็ตาม ทิศทางทางการตลาดมีผลต่อยอดขายหรือเป้าหมายของเราอย่างแน่นอน เช่นการขายสินค้าที่อยู่ในกระแสข้อดีคือจะทำให้เราสามารถขายสินค้าได้ง่าย ทำกำไรได้เร็ว แต่ข้อเสียคือสินค้าเหล่านี้มักมีอายุสั้นหรือที่เรียกว่ากระแสหายไปเร็วนั่นเอง ฉะนั้นหากเราต้องการความมั่นคงควรศึกษาทิศทางและแนวโน้มทางการตลาดให้ดี

%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-dropshipping-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2

วางแผนธุรกิจ และการตลาด

เมื่อศึกษาทิศทางและแนวโน้มทางการตลาดแล้ว ขั้นตอนต่อมาเราก็ต้องมาวางแผนว่าจะทำธุรกิจนี้อย่างไร มีการดำเนินแผนทางการตลาดแบบใด ลูกค้าเป้าหมายเป็นใคร ต้องใช้นโยบายทางการตลาดแบบใด มีโปรโมชั่นแบบไหน จะหาลูกค้าได้จากที่ใด ขายที่ไหน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของเราให้เป็นที่รู้จักได้อย่างไร

%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-dropshipping-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2

วางระบบบัญชีและการเงิน

คำนวณเงินลงทุนและวางระบบบัญชี ควรมีความละเอียดรอบครอบ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ชัดเจน จดทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทำธุรกิจนี้ ถึงแม้การทำธุรกิจแบบ Drop Shipping จะได้รับการขนานนามว่า “เป็นการทำธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน” แต่ในความจริงแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ เช่นกัน อาทิค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ เป็นต้น

%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-dropshipping-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2

วางระบบสำหรับบุคลากร

ถึงแม้คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียว การจัดระบบสำหรับการทำงานก็สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับตนเอง หรือหากมีการร่วมหุ้นกันทำธุรกิจยิ่งต้องจัดสรรคระบบในการทำงาน รวมถึงแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจนเพื่อช่วยให้การดำเนินงานและดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น

%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-dropshipping-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2

ลงมือทำ

เมื่อมีการวางแผนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการลงมือทำ เพราะหากเราวางแผนทุกอย่างมาดีแต่ไม่มีการลงมือทำธุรกิจนั้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

มีสติพร้อมรับกับปัญหา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

เมื่อเราได้ดำเนินธุรกิจไปแล้ว สิ่งที่มักจะตามมาคือปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องคน เรื่องงาน สินค้ามีปัญหา สิ่งเหล่านี้จะมีมาให้เราต้องแก้ไขเป็นประจำ เพราะฉะนั้นจงมีสติและเตรียมพร้อมที่จะเจอกับปัญหาต่างๆ ความอดทนอดกลั้นและใจเย็นจึงจำเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เรายังจะต้องศึกษาหาสินค้าใหม่ๆ เพื่อสร้างความสนใจให้กับลูกค้าตลอดเวลาด้วยเช่นกัน