ดีไซน์เสื้อให้เก๋ด้วยรูปสัญลักษณ์

          ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าพัฒนาการและวิวัฒนาการของงานดีไซน์นั้นล้ำยุคไปมากล้วนแล้วแต่ได้รับการพัฒนาให้มีความสะดวกสบายและสวยหรูมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน เราจะเห็นว่าในปัจจุบันมีการออกแบบให้มีลูกเล่นและดีไซน์ที่ดูแปลกตามากขึ้น หรือจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็เช่นกันล้วนแต่ได้รับการพัฒนารวมไปถึงการออกแบบที่ดูกระทัดรัดและเหมาะกับการใช้งานมากขึ้น ยิ่งวงการแฟชั่นยิ่งเห็นได้ชัดว่ามีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า มีการนำวัสดุแปลกๆ หรือวัสดุที่เราไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้นำมาประยุกต์เป็นข้าวของเครื่องใช้ได้ก็ถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต นอกจากวัตถุดิบในการผลิตแล้ว การดีไซน์ หรือลวดลายก็มีความแปลกใหม่มากขึ้น มีการนำรูปภาพ ภาพวาด รวมไปถึงรูปสัญลักษณ์ต่างๆ มาใช้มากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมาก การขุดค้นทางโบราณสถาน โบราณคดี ทำให้เราได้พบสิ่งที่ชนรุ่นก่อนทิ้งเอาไว้ การค้นคว้าต่างๆ เหล่านี้ทำให้เราได้ทราบถึงที่มาและที่ไปของรูปสัญลักษณ์ต่างๆ วันนี้ AbovePrint มีไอเดียในการทำเสื้อยืดสกรีนลายเป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆ มานำเสนอให้รู้จักกันเผื่อใช้เป็นไอเดียในการออกแบบเสื้อยืดสกรีนลายที่มีความหมายเฉพาะตัวของแต่ละคน

          รูปสัญลักษณ์แบบแรกที่มักถูกนำมาใช้คือ Alchemy symbols คือรูปสัญลักษณ์ต่างๆ ของนักเล่นแร่แปรธาตุนั่นเอง รูปสัญลักษณ์พวกนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงในการนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย เช่น ความแข็งแกร่ง การต่อสู้ ความรัก จิตวิญญาณ สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่เก่าแก่และได้รับความนิยมอย่างสูงในการนำมาทำลายสกรีน รวมไปถึงการทำลวดลายบนเครื่องประดับ

image06
image30

ตัวอย่าง Alchemy symbols

          สัญลักษณ์แบบที่สองคือ ตัวอักษรฮิบรู (Hebrew) เป็นภาษาเซมิติก (Semitic) ซึ่งจัดอยู่ในตระกูลภาษาแอโฟรเอชีแอติก (Afro–Asiatic) เป็นภาษาที่เก่าแก่มีอายุกว่า 3,500 ปี ในอดีตภาษาฮิบรูเคยเป็นภาษาตาย เหมือนดั่งภาษาบาลี สันสกฤต และละติน และเป็นภาษาที่ใช้เพียงแต่ในวงจำกัด หนังสือต่างทางศาสนา และสถานที่ทางศาสนาเท่านั้น ปัจจุบันมีการกลับมาใช้เป็นภาษาพูดใหม่ และเป็นภาษาที่ชาวอิสราเอลใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันและใช้เป็นภาษาราชการคู่กับภาษาอาหรับ

image05

ตารางเทียบตัวอักษรในภาษาฮิบรู

          สัญลักษณ์อันดับสาม คือ สัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์  (Astronomy and Astrology) เป็นอีกหนึ่งรูปสัญลักษณ์ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ 2 อันดับแรกเลยก็ว่าได้ หลายคนนำรูปสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิดมาทำเป็นของใช้ส่วนตัวตามความเชื่อว่าจะช่วยในการเสริมมงคลให้กับตนเอง สัญลักษณ์จักรราศีนั้นมีกำเนิดมาตั้งแต่ยุคบาบิโลน หรือราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาล และนอกจากสัญลักษณ์จักรราศีแล้ว สัญลักษณ์ของดาวในระบบสุริยะก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน

image07

ตัวอย่างรูปสัญลัษณ์จักรราศี

image09

สัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์

          สัญลักษณ์อันดับที่สี่ คือ อักษรภาษาจีน เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ได้รับความนิยมนำมาทำเป็นลวดลายเสื้อผ้า ของใช้มากมาย บางคนนำเป็นทำเป็น Tatto บนร่างกายก็มี อักษรภาษาจีนส่วนมากที่ได้รับความนิยมมีหลากหลาย อาทิ อักษณจีนประจำปีนักษัตร อักษรจีนเกี่ยวกับธาตุทั้งสี่ หรือแม้กระทั่งคำพูดที่เป็นคำสร้างแรงบันดาลใจก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน

image13
image03

ตัวอย่างอักษรภาษาจีนที่ได้รับความนิยม

           สัญลักษณ์อันดับที่ห้าคือ สัญลักษณ์โบราณ(Ancient symbols) เป็นรูปสัญลัษณ์ค้นพบตามแหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี หรือหลักศิลาจารึกต่างๆ รวมไปถึงภาพเขียนสีโบราณต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถูกนำมาผลิตเป็นลวดลายลงบนเสื้อผ้า หรือทำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มากมายไม่ต่างจากรูปสัญลักษณ์ข้างต้นเลยทีเดียว โดยเฉพาะอักษรภาพของอียิปต์โบราณ (Ancient Egyptian hieroglyphs)

image16

ตัวอย่างอักษรภาพอียิปต์

image19

ตัวอย่างอักษรภาพโบราณ

         สัญลักษณ์อันดับที่หก คือ ธงประเทศต่างๆ ต้องยอมรับว่าสินค้า เสื้อผ้า ที่พิมพ์ลายเป็นรูปธงของประเทศต่างๆ นั้นก็ได้รับความนิยมไม่แพ้ การนำรูปสัญลักษณ์มาใช้เช่นกัน ธงของประเทศที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ เลยคือ ธงของประเทศสหรัฐอเมริกา และธงยูเนียนแจ็คของสหราชอาณาจักร ธงของสองประเทศนี้ถูกนำมาทำเป็นลวดลายลงบนเสื้อผ้า และสิ้นค้าต่างๆ มากมายจริงๆ

image14
image17

ตัวอย่างธงสหรัฐอเมริกา

image29
image33

ตัวอย่างธงยูเนียนแจ็ค

          สัญลักษณ์อันดับที่เจ็ด คือ เครื่องหมายสวัสดิกะ เป็นเครื่องหมายกากบาทที่ตรงส่วนปลายทำมุมฉาก โดยมีทั้งลักษณะที่ทิศทางด้านซ้าย () หรือด้านขวา () เครื่องหมายสวัสติกะเป็นสัญลักษณ์ในศาสนาฮินดูแลพุทธศาสนาสวัสติกะของฮินดูจะมีจุด ประดับที่มุมต่างๆ สวัสดิกะเป็นที่รู้จักกันมากในสัญลักษณ์ของฝ่ายนาซี ซึ่งเครื่องหมายสวัสดิกะของนาซีจะเอียงทำมุม 45 องศา หากสังเกตดูจะพบว่าเป็นรูปอักษรโรมันตัว S 2 ตัวซ้อนกัน มาจากคำว่า "Stadt" แปลว่า บ้านเมือง และอีกตัวหนึ่งมาจากคำว่า "Sicherheit" แปลว่า ปลอดภัย ในภาษาเยอรมัน เราไม่นิยมการนำเครื่องหมายสวัสดิกะของนาซีมาใช้ในการตกแต่งหรือทำลวดลายลงบนเสื้อผ้า เพราะถือเป็นเรื่องอ่อนไหว

image23

ตัวอย่างเครื่องหมายสวัสดิกะ