ประวัติความเป็นมาของเครื่องแต่งกาย

เครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์ทุกคนในยุคนี้ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังถูกพัฒนามาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งความเป็น แฟชั่นและการออกแบบที่สวยหรู ทันสมัย หรือตอบโจทย์คนบางกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจง สร้างมูลค่าได้มากมายมหาศาล แต่ในอดีตเครื่องนุ่งห่มนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและการทอผ้าความเป็นมาเป็นไปต่างๆ มีรายละเอียดไม่มากนัก แต่วันนี้เราได้หาประวัติศาสตร์และต้นกำเนิดของเครื่องนุ่งห่มที่มีมาตั้งแต่ยุค Neolithic กับเมืองแห่งแรกของโลก Çatalhöyük (จาตัลเฮอยึก) ที่เป็นต้นกำเนิดของเสื้อยืดมาให้ได้ดูกัน
ประวัติความเป็นมาของเครื่องแต่งกาย (2)
เครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์ทุกคนในยุคนี้ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังถูกพัฒนามาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งความเป็น แฟชั่นและการออกแบบที่สวยหรู ทันสมัย หรือตอบโจทย์คนบางกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจง สร้างมูลค่าได้มากมายมหาศาล แต่ในอดีตเครื่องนุ่งห่มนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและการทอผ้าความเป็นมาเป็นไปต่างๆ มีรายละเอียดไม่มากนัก แต่วันนี้เราได้หาประวัติศาสตร์และต้นกำเนิดของเครื่องนุ่งห่มที่มีมาตั้งแต่ยุค Neolithic กับเมืองแห่งแรกของโลก Çatalhöyük (จาตัลเฮอยึก) ที่เป็นต้นกำเนิดของเสื้อยืดมาให้ได้ดูกัน
ico940.jpg
ประวัติความเป็นมาของเครื่องแต่งกาย (3)
เนื้อผ้าแบบทอนั้นได้ถูกค้นพบในเขตตะวันออกกลาง ในช่วงเวลาต่อมาจากช่วงยุคหิน มีหลักฐานแล้วว่ามนุษย์เริ่มใส่เสื้อผ้า เมื่อ100,000 – 500,000 ปีที่แล้ว และหลังจากนั้นเมื่อ 40,000 ปีที่แล้ว เริ่มมีการย้อมผ้าในทวีปยุโรป หลังจากหุ่นรูปปั้นวีนัสได้ถูกสร้างขึ้น ชาวยุโรปเริ่มนิยมใส่เสื้อผ้ากันมากขึ้น เมื่อประมาน 25,000 ปีที่แล้ว นอกจากนั้นยังมีอีกทั้ง กำไล เข็มขัด และยกทรง อีกด้วย